Consiliul Elevilor este un for democratic ce reprezintă interesele elevilor C.N. “Mihai Eminescu” fără deosebire de sex, confesiune, naţionalitate ori convingeri politice.

Consiliul Elevilor are ca scop principal îmbunătăţirea actvităţii generale din şcoală.

Acesta :
♦ acţionează pentru respectarea drepturilor elevului atât în instituţiile de învătamânt cât şi în societate;

♦ contribuie la libera exprimare a voinţei elevilor, promovează respectarea drepturilor şi îndatoririlor elevilor şi asigurarea unor raporturi corecte între elev, profesor şi societate;

♦ susţine implicarea activă în dezvoltarea comunităţii şi asumarea responsabilităţilor în contextul democraţiei participative;

♦ militează pentru edificarea în liceu a unui statut al elevului care să determine clar drepturile şi îndatoririle elevului, dar care să şi scoată în evideţă rolul elevului într-o societate modernă;

♦ promovează invăţarea civismului, a eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;

♦ eleborează şi organizează programe educative, culturale, distractive şi sportive corespunzătoare intereselor elevilor;

♦ susţine identificarea şi mediatizarea problemelor elevilor în dorinţa ca acestea să fie rezolvate de către forurile abilitate;
propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor elevilor pe care îi reprezintă;

 

Consiliul Elevilor Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”-Iaşi (C.E.) este forma superioară de organizare a elevilor Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi (CNME) menită să reprezinte interesele acestora atât în politica şcolară a unităţii de învăţământ cât şi în relaţiile cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate.